column
One-year survival in recipients older than 50 bridged to heart transplant with Impella 5.5 via axillary approach
Smit Paghdar, Smruti Desai, Ji-Min Jang, Jose Ruiz, Sharan Malkani, Parag Patel, Daniel S Yip, Juan C Leoni, Jose Nativi, Basar Sareyyupoglu, Kevin Landolfo, Si Pham, Rohan M Goswami
2023, 20(5): 319-329. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.05.002
Abstract FullText HTML PDF
Predictive validation of existing bleeding and thromboembolic scores in elderly patients with comorbid atrial fibrillation and acute coronary syndrome
Hong-Hong ZHANG, Qi LIU, Hai-Jing ZHAO, Ya-Ni YU, Liu-Yang TIAN, Ying-Yue ZHANG, Zi-Hao FU, Li ZHENG, Yue ZHU, Yu-Han MA, Shuang LI, Yang-Yang MA, Yu-Qi LIU
2023, 20(5): 330-340. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.05.001
Abstract FullText HTML PDF
Identification of an LDLR variant in a Chinese familial hypercholesterolemia and its relation to ROS/NLRP3-Mediated pyroptosis in hepatic cells
Wen-Zhuo CHENG, Wei-Hua WANG, Ai-Ping DENG, Xiao DANG, Chao LIU, Xian-Can WANG, Ju-Yi LI, Si JIN
2023, 20(5): 341-349. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.05.003
Abstract FullText HTML PDF
A circRNA–miRNA–mRNA network analysis underlying pathogenesis of human heart failure
Ran XU, Jian WU, Chun-Jie YANG, Le KANG, Yu-Yao JI, Chang LI, Zhi-Wen DING, Yun-Zeng ZOU
2023, 20(5): 350-360. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.05.004
Abstract FullText HTML PDF
Cardiac amyloidosis: state-of-the-art review
Syed Bukhari
2023, 20(5): 361-375. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.05.006
Abstract FullText HTML PDF
Ultrasound-guided stellate ganglion blockade: an appealing tactic for cardiac electrical storm
Zi-Hao LAI, Li-Hui ZHENG, Yan YAO
2023, 20(5): 376-382. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.05.009
Abstract FullText HTML PDF
A faraway complex bifurcation hidden behind an occluded left main in an elderly patient
Gianluca Rigatelli, Giulio Rodino, Giuseppe Marchese, Marco Zuin
2023, 20(5): 383-385. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.05.007
Abstract FullText HTML PDF
Risk analysis of gastrointestinal bleeding in hospital patients with acute myocardial infarction undergoing primary PCI
Yan-Yan JIN, Ming YE, Hai GAO
2023, 20(5): 386-390. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.05.005
Abstract FullText HTML PDF
From post-COVID-19-associated myocarditis to hemopericardium: a dangerous domino effect
Francesco Bellanti, Ripalta Amato, Antonio Centola, Valeria Ercolano, Lucia Barbera, Annamaria Tesse, Grazia Divittorio, Cristiano Capurso, Aurelio Lo Buglio, Gianluigi Vendemiale
2023, 20(5): 391-396. DOI: 10.26599/1671-5411.2023.05.008
Abstract FullText HTML PDF