Cheng-Duo ZHANG, Li-Jie SUN, Bao-Xia CHEN, Jiang-Li HAN, Shao-Min CHEN, Xin-Yu WANG, Yuan-Yuan FAN, Dan LI, Xin-Ye XU. Extracorporeal membrane oxygenation successfully treated massive right ventricular myocardial infaction with aneurysm[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2022, 19(8): 618-621. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.08.009
Citation: Cheng-Duo ZHANG, Li-Jie SUN, Bao-Xia CHEN, Jiang-Li HAN, Shao-Min CHEN, Xin-Yu WANG, Yuan-Yuan FAN, Dan LI, Xin-Ye XU. Extracorporeal membrane oxygenation successfully treated massive right ventricular myocardial infaction with aneurysm[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2022, 19(8): 618-621. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.08.009

Extracorporeal membrane oxygenation successfully treated massive right ventricular myocardial infaction with aneurysm

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return