Online First

Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Life's essential 8 and risk of subclinical atherosclerosis progression: a prospective cohort study
Shi-Yu ZHOU, Fang-Chao LIU, Shu-Feng CHEN, Jian-Xin LI, Jie Cao, Ke-Yong HUANG, Zheng-Hao TANG, Feng-Chao LIANG, Dong-Sheng HU, Lian-Cheng ZHAO, Ying LI, Jian-Feng HUANG, Xiang-Feng LU, Bin LU, Dong-Feng GU
DOI: 10.26599/1671-5411.2024.07.002
Abstract FullText HTML
Association between stress hyperglycemia ratio and in-hospital outcomes: findings from the improving Care for Cardiovascular Disease in China-Acute Coronary Syndrome (CCC-ACS) Project
Wen-Jie WANG, Ke-Xin WANG, Jia-Long NIU, Yi-Xuan LIU, Hai-Long GE, Hua SHEN
DOI: 10.26599/1671-5411.2024.07.001
Abstract FullText HTML PDF
The impact of female sex hormones on cardiovascular disease: from mechanisms to hormone therapy
Yi KAN, Yu-Lu PENG, Ze-Hao ZHAO, Shu-Tong DONG, Yin-Xiao XU, Xiao-Teng MA, Xiao-Li LIU, Yu-Yang LIU, Yu-Jie ZHOU
DOI: 10.26599/1671-5411.2024.06.003
Abstract FullText HTML PDF